PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Alipin

Ang isang alipin ay sunud-sunuran lamang sa kanyang amo. Masama o labag man sa kanyang kalooban ang ipinagagawa ng kanyang amo, wala siyang kapangyarihang tumanggi o sumuway sa kagustuhan nito. Ang tanging magagawa lamang niya ay sundin ang ipinagagawa ng kanyang amo.

 

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Karamihan sa atin ay alipin ng ating mga bisyo sa buhay katulad ng paninigarilyo, paglalasing, pagsusugal, pambababae, at iba pa. Halimbawa, tayo ay alipin ng sigarilyo. Kapag tumawag na ito sa tindahan: " Hoy, halika! Bilhin mo ako rito!" - tiyak na bibilhin natin ito kahit pa hatinggabi na, umuulan man o bumabaha, o kahuli-hulihang pera na ang nasa ating bulsa! Bagama't alam na nating walang mabuting maidudulot ito sa atin, kundi sakit sa baga, puso, dugo at lalamunan, patuloy pa rin tayo sa ating bisyong paninigarilyo! Nasusulat sa Roma 6:16 " Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon - mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan…"

Kung tayo naman ay alipin ng alak, hindi ba kahit katatanggap pa lamang natin ng ating suweldo at nadaanan natin ang ating mga kaibigan na nag-iinuman, ang papasok agad sa isipan natin ay ang alak, na nagsasabing: " Oy, ikaw naman, puwede ka bang umuwi nang hindi mo ako natitikman?" Maisip man natin ang ating asawa't mga anak na naghihintay ng ating suweldo upang makabili ng bigas at ulam para sa hapunan, hindi pa rin natin matanggihan ang ating "amo" ( ang alak) dahil higit na malakas ang bulong nito na nagsasabing: "Sige na naman, mag-inuman muna tayo!" Kaya ilang saglit lamang ay nandoon na tayo sa harap ng ating kainuman at nagsasabi pa ng: "Isa pa nga!" Pagkatapos, uuwi tayong susuray-suray at wala nang laman ang ating pay envelope. Bunga nito, aawayin tayo ng ating misis. Kinabukasan, dadaing tayo ng sakit ng ulo, magsisi sa ating nagawa at mangangako sa sarili na: "Hindi na ito mauulit." Subalit pagdating muli ng pay day, ganoon pa rin ang mangyayari! Iyan ay dahil alipin tayp ng alak!

Tandaan natin, kapag tayo'y alipin ng bisyo, hindi lamang ang ating pera't panahon ay nasasayang, kundi pati ang ating mga pamilya ay ating napapabayaan. Ang mga bisyo ring ito ang pinagmumulan ng karamdaman, kahirapan, at kaguluhan sa ating tahanan. Subalit wala tayong kapangyarihang mapaglabanan ang mga ito sa ting sariling kakayahan sapagkat ang mga bisyong ito'y dulot ng mga espiritu ng kadiliman; at sila'y "…hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito - ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid: (Efeso 6:12) na naglalayong manira at "magwasak" ng "templo ng Espiritu ng Panginoon" na nasa atin (Juan 10:10)!

Paano natin ngayon mapagtatagumpayan ang mga bisyong ito? Paano tayo makakalaya mula sa ating pagkakaalipin?

Tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesu-Cristo mapagtatagumpayan natin ang mga ito, sapagkat nasusulat sa 1 Juan 3:8, " Naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo." Kung tayo ay makikipag-isa sa Kanya, aaminin nating hindi kalugod-lugod sa Kanya ang ating mga kasalanan, at tatanggapin natin Siya bilang Panginoon at Tagapagligtas ng ating buhay, bibigyan Niya tayo ng kalakasan, at kapangyarihan upang talikdan ang lahat ng uri ng bisyo sa buhay. Sa gayo'y mapaglalabanan natin ang bisyo, kaguluhan, kahirapan, karamdaman at ang iba pang mga gawa ng diyablo!

 

"…sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." (1 Juan 4:4)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 10 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011