PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Balo

May isang balo na ang tanging kasama sa kanyang bahay ay ang alaga niyang aso. Isang gabi, habang siya'y natutulog nang mahimbing, kinagat ng aso ang kanyang tainga. Siya'y nagalit at itinulak ang aso, pagkatapos ay tinakpan niya ng kumot ang kanyang tainga at muling natulog. Subalit inalis ng aso ang kumot at kinagat naman ang kabila niyang tainga. Bumangon ang balo at akmang papaluin ang aso nang makita niyang nagliliyab ang kanyang bahay. Dahil sa pagkatakot, siya'y nagtatakbo palabas ng bahay.

Kung sa unang kagat pa lamang ng aso sa kanyang tainga'y idinilat na ng balo ang kanyang mata , bumangon at inalam kung ano ang kailangan nito, disin sana'y nailigtas niya ang kanyang bahay sa malaking sunog. Kinagat siya ng aso upang gisingin at iligtas sa kapahamakan dahil mahal siya nito.

 

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Katulad ng balo, marami sa atin ang nahihimbing sa mga maling paniniwala at nagiging kuntento na sa ating kalagayan. Ang akala natin, sapat na ang ating pagsisimba, pagdedebosyon, pagbibigay ng tulong sa parokya at sa mga kapus-palad nating kapatid upang tayo'y maligtas. Hindi na tayo nagmimithi pang lumago sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya!

Sa totoo lang, bagamat mabubuting gawain ang mga bagay na ito, hindi ito sapat upang makamit natin ang kaligtasan. Kung hindi natin kaisa ang Panginoong Cristo Jesus at wala Siya sa ating puso at isipan, hindi natin masasabing tayo ay ligtas na sapagkat mali ang ating pagaakala na sa pamamagitan lamang ng ating mga gawa ay mababawasan ang ating mga kasalanan at makakaisa natin ang Diyos.

Ayon sa nasusulat sa 2 Corinto 5:17, " Kaya't ang sinomang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na. " Siya ay malaya na sa lahat ng bisyo sa buhay, paghahangad ng kayamanan dito sa lupa, pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, pagmumura, paninirang-puri at iba pang tulad nito (Galicia 5:19).

Mapapasaatin lamang ang kapayapaan at kaligtasan ng Diyos kung ipinanganak na tayong muli sa espiritu sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan, pagkilala sa ating sarili na tayo'y namuhay sa kasalanan, at pagtanggap kay Cristo Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.

Kapag tayo'y dumaraan sa mga pagsubok - nawalan ng hanapbuhay, nagkaroon ng matingding karamdaman, may kaguluhan sa ating tahanan, inaway ng ating asawa, o nilapastangan ng ating mga anak - ang mga pangyayaring iyan ay palatandaan na tayo'y ginigising na ng Panginoon sa ating maling paniniwala at nais Niya na tayo ay tulungan at iligtas sa tiyak na kapahamakan. Subalit kadalasan tayo'y patuloy sa pagmamatigas dahil mayroon pa tayong inaasahang ibang tulong. Halimbawa, kahit may mabigat na tayong karamdaman, habang may salapi pa tayong magagamit sa pagpapagamot, pumupunta pa tayo sa ibang bansa para kumunsulta sa kung kani-kaninong doktor. Gayon din naman, habang mayroon tayong nalalapitan, patuloy tayong nangungutang upang maipambayad sa ating dating pagkakautang.

Huwag na nating tularan ang balo na dahil sa hindi niya pagpapahalaga sa paggising sa kanya ng alaga niyang aso, hindi niya nailigtas ang kangyang bahay mula sa pagkasunog. Magbago na tayo at manalig sa mga pangako ng ating Panginoon. Magising na tayo sa katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin at sa Kanya lamang magbubuhat ang katugunan sa ating pangangailangan!

 

" Ako ang inyong Diyos. Iingatan Ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha Ko kaya't tungkulin Kong kayo ay iligtas at laging kalingain." (Isaias 46:4)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 5 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 3 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011