PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Reseta

Kadalasan ang isang tao'y nagkakaroon ng karamdaman, siya'y nagpapasuri o nagpapacheck-up sa doktor. Pagkatapos nito'y isinusulat ng doktor ang kanyang prescription o reseta sa isang pirasong papel at ibibigay sa kanya. Nakasulat dito ang gamot na dapat niyang bilhin, kung ilang tableta o kutsara ng gamot ang dapat niyang inumin, at kung gaano kadalas. Hindi man niya nauunawaan ang sulat-kamay ng doktor, pupunta siya sa botika upang bilhin ang gamot! At sa kanyang pag-inom nito, siya'y gumagaling!

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Katulad ng isang taong may karamdaman na buong pagtitiwalang pumupunta sa doktor upang humanap ng lunas, tayo rin at nararapat lamang na lumapit sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya nagmumula ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Nasusulat sa Awit 57:2, "Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan".

Tulad ng isang doktor, ang ating Diyos ay mayroon ding reseta - ang mga ito'y nakasulat sa Bibliya para sa kalutasan ng mga suliranin o kaguluhang nagaganap sa ating buhay (sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, kabuhayan o lipunan - maging ito'y espirituwal o pisikal). Ayon sa nasasaad sa 2 Timoteo 3:16, "Lahat ng kasulata'y (ang Bibliya) kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay." Winika ng Panginoon, "Kung patuloy kayong susunod sa Aking Aral, tunang ngang kayo'y mga alagad Ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo" (Juan 8:31-31).

Nais kong ibahagi sa inyo ang patotoo ng isa nating kapatid na nagbago ang buhay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa reseta ng Panginoon na nasusulat sa Roma 1:26-27. Ayon sa Kanya: "Bro. Mike, nagkarooon ako ng pakikipag-ugnayan sa isang tomboy sa loob ng 12 taon. Nagsimula ito noong kami'y nag-aaral pa lamang sa high school. Ako'y 13 years old noon at siya nama'y 14. Nagmahalan kaming katulad ng normal na babae't lalake bagamat hindi kami nagsama sa isang bubong. Subalit dumating din ang panahon na ako'y iniwan din niya dahil sa ibang babae. Sa aking kalungkutan at pag-iisa, nasumpungan ko ang gawain ng El Shaddai DWXI-PPFI. Sa aking pakikinig ng Mabuting Balita nalaman ko na ang aking ginawa pala noo'y hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sapagkat nasusulat sa Roma 1:26-27, '… Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki; sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayundin ang ginawa ng mga lalaki; ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang mga ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang malisyang gawain.' Ngayon ako'y malaya na at pinatawad ko na rin ang babaeng iyon sa lahat ng ginawa niya sa akin alang-alang kay Cristo.

Sa bawat sandali ng ating buhay, nais ng ating Dakilang El Shaddai na tayo at Kanyang tulungan. Alam Niya ang ating mga kaguluhan, kabalisaan, at karamdaman, at nais Niya tayong bigyan ng kapayapaan sa ating isip, puso, at kalooban.

Tayo ba ay nalulungkot sapagkat iniwan tayo ng ating mahal sa buhay, naguguluhan dahil hindi pa dumarating ang ating inaasahan, o dili kaya'y nababahala dahil tinaningan na ng mga doktor ang ating buhay? Ang lahat ng bagay ay may takdang panahon, at ang sandaling ito at itinakda ng Diyos upang abutin tayo at tulungan sa ating kalagayan!

Ang mga sumusunod at ilan sa mga reseta mula sa Salita ng Diyos para sa iba't ibang suliranin:

 

Kung tayo ay dumaraan sa pagsubok:

1Cor. 10:13 / Snt. 1:2-4 / Sant. 1:12-26

 

Kung tayo ay may matinding karamdaman:

Ex. 15:26 / Ecc. 38:9-11 / Sant. 5:14-16

 

Kung tayo ay naguguluhan:

Isaias 26:3-4 / Filipos 4:5-6

 

Kung tayo ay nangangailangan ng proteksiyon:

Awit 91 / Awit 121

 

Kung susundin lamang natin at isasagawa ang mga reseta ng Panginoon, mapapasaatin ang kagalingan sa lahat ng mga karamdaman - sa espiritu, kaluluwa (isip), at katawan!

 

" Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon [ang Bibliya]. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay." (Josue 1:8)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 7 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011