PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Tabak

Ang isang matalas at matalim na tabak o itak at karaniwang ginagamit na pamputol ng kahoy, puno o panggatong. Ngunit kapag ito'y hindi na ginagamit, madalas ito'y kinakalawang at pumupurol. Sa gayon, nawawalan na ito ng silbi.

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Ang Salita ng Diyos at inihahambing sa isang tabak ayon sa nasusulat sa Hebreo 4:12, "ang Salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila'y talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao."

Ano ba ang magagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Ayon sa mga patotoo ng mga dating live-in partners o mga nagsasama nang hindi kasal sa Simbahan sa loob ng 11 taon, 20 taon at may 30 taon pa, wala na silang balak na magpakasal pa. Subalit nang mapakinggan nila ang mga Salita ng Diyos sa gawain ng El Shaddai DWXI-PPFI, naunawaan nila na ang kanilang relasyon ay hindi naman talaga live-in kundi living-in-sin o living outside the Kingdom of God. Ang ibig sabihin nito, sila'y nabubuhay sa kasalanan kaya't hindi sila makapapasok sa Kaharian ng Diyos, sapagkat labag sa kalooban ng Diyos ang kanilang pagsasama. Nasusulat sa 1 Corinto 6:9-10, "Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kahariaan ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid (dito sila nabibilang!) sumasamba sa diyos-diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya - ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa Kahariaan ng Diyos."

Kaya sila'y nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, at nagpasyang magpakasal sa Simbahan ( bagamat ang iba sa kanila'y matanda na!) Ngayon sila'y nagbagong-buhay na at nagsasamang may kapayapaan at kagalakan dahil sila ngayon ay kabilang na sa mga pinaghaharian ni Yahweh El Shaddai!

Sa kabilang dako, marami sa mga dumadalo ang nagtatanong sa akin kung bakit madalas naman daw silang makinig ng Mabuting Balita sa ating gawain, ngunit hindi pa rin tinutugon ang kanilang mga panalangin. Dapat nating malaman na tulad ng tabak na kailangang gamitin upang masubok ang bisa nito, ang Salita ng diyos ay dapat din nating isabuhay upang maranasan natin ang kapangyarihan nito. Halimbawa, nasusulat sa Lucas 6:38, "Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Bago ipagkaloob ng Diyos ang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, kailangan ay matuto muna tayong magbigay!

Isang halimbawa ay ang tungkol sa pagpaparaya. Isang kapatid natin ang nagpatotoo nang ganito: "Bro Mike , mayroon akong isang kapitbahay na lagi akong kinukutya tuwing ako'y manggagaling sa CPP Complex. Kapg ako nama'y nagdarasal ng Salmo 91 tuwing ika-anim ng umaga, binabato niya ang aming bahay. Ibig ko na siyang pagsabihan, subalit lagi kong naaalala ang sinabi ng Panginoon: 'Ibigin ninyo ang inyong kaaway, at gawan ninyo sila ng mabuti' (Lucas 6:35), at ang kasabihang "Kapag ikaw ay pinukol ng bato ng sinuman, gantihan mo ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa kanya ng tinapay.' Isang umaga, pagkatapos ng ating sabay-sabay na panalangin sa radyo, muli na namang nambato ang aming kapitbahay. Ngunit sa halip na ako'y magalit, bumili ako ng pandesal at pinuntahan ko siya. Ang sabi ko: 'sister, pandesal para sa iyo - mainit pa!' Tinanggap naman niya, Bro. Mike! Kinabukasan, sa ganoong oras, binato na naman niya ang aming bahay. Hindi ako kumibo; bagkus bumili uli ako ng pandesal at binigyan ko siya. Pagkaraan ng tatlong araw, hininaan ko na ang radyo habang ako'y sumasabay sa Salmo 91. Kumatok siya sa aming bahay at wika niya: 'Aling Marta, sira na ba ang radyo ninyo?' 'Hindi, ang wika ko, 'hininaan ko lang.' Ang sabi niya, 'Ay, puwede ba lakasan mo naman upang makasabay ako sa panalangin?' Purihin ang Panginoon, magmula noon, naakay ko na siya sa gawain at lagi na kaming magkasabay sa pananalangin na Salmo 91!" Isinagawa ng ating kapatid ang Salita ng Diyos, at naranasan niya ang himala nito!

"Mamuhay kayo ayon sa Salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili." (Santiago 1:22)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 23 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011