PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Usok

Kapag tayo'y nagsisindi ng papel, tuyong damo o kahoy, nagliliyab ang mga ito, at mula doon, mapapansin natin na nagkakaroon ng usok at saglit din itong nawawala.

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Tulad ng usok, ang buhay ng tao sa balat ng lupa ay pansamantala lamang - maikli, walang katiyakan, at may katapusan! Ngunit kadalasan, ang ating pananaw at ikinikilos ay wari bang nagpapakita na ang ating buhay sa daigdig na ito ay wala ngang katapusan. Abala tayo sa maraming bagay, katulad ng paghahanapbuhay, pagpapayaman, at pagpapasasa sa mga biyayang tinatamasa natin. Kahit araw ng pamamahinga, sa halip na tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos at nakikita sa Banal na Misa, naroroon tayo sa mga pasyalan tulad na mga parks, beaches, sinehan, sabungan, clubs, inuman o sugalan. Naghahanap tayo ng kapahingahan sa mga bagay na pansamantala lamang.

Wala na tayong iniisip kundi ang ating mga sarili. Kapag tayo'y nasasaktan o kayay'y may nakakagalit, nagkikimkim tayo ng galit, poot, sama ng loob at balak na paghihiganti laban sa ating kapwa sa mahabang panahon. Hanggang kailan natin tataglayin ang ating kataasan ng loob at mga itinatagong kasalanan - animnapu , pitmpu o walumpung taon? Kung aabutin pa natin iyon! Isipin na lamang natin: kung gusto nating umabot ng 75 years old at tayo ay 60 years old ngayon - ibig sabihin, labinlimang taon na lamang ang ilalagi natin sa mundo. Gaano man kahaba ang ating buhay, ito ay may katapusan din!

Ayon sa nasusulat, "itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom" (Hebreo 9:27). Kapag namatay ang tao, sino ang haharap sa hukuman ng Panginoon? Ito'y nangangahulugang may bahagi ang tao na hindi mamamatay magpakailanman. Ayon sa Genesis 1:27, ang tao'y nilikhang kalarawan at kawangis ng Diyos. Ito ay ang ating espiritu na haharap sa Panginoon pagdating ng Paghuhukom! Ayon pa sa Mateo 25:46, may dalawang uri ng buhay na tatamuhin ang tao kapag siya'y namatay: ang Buhay Na Walang Hanggan para sa mga matutuwid , at ang kaparusahang walang katapusan para naman sa masasama!

Ibabahagi ko sa inyo ang patotoo ng isang negosyante. Ayon sa kanya: "Minsan, inanyayahan ako ng aking pamangkin na dumalo sa isang fellowship. Nang araw na iyon, ang mensaheng ibinahagi ng pastor ay tungkol sa nasusulat sa Genesis 5:3, 'Si Adan ay 130 taon nang maging anak si Set. Nabuhay pa siya na 800 taon, at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae bago namatay sa gulang na 930 taon.' Tinalakay niya na gaano man kahaba ang buhay ng tao sa daigdig (umabot man ito ng 700, 850 o 900 taon tulad ng naitala sa bibliya tungkol sa mgga naunang nabuhay sa daigdig), siya'y mamamatay din. Nang kami'y umuwi, wika ko sa sarili: 'Ngayon ako ay nabubuhay at kahit abutin pa ako ng 700 taon o 900 taon, kagaya ni Adan, mamamatay din ako. Saan kaya ako mamamalagi pagkatapos ng buhay ko ngayon?' Nang gabing iyon, namulat ako sa katotohanan na ang aking buhay ay may katapusan at akoy'y namuhay na hiwalay sa Diyos. Dahil dito, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at mga likong gawa at tinanggap si Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ng aking buhay. Simula noon, ako'y nakadarama na ng kapayapaan at kagalakan sa buhay!"

Sa sandaling ito, ako'y naniniwalang ang ginawa ng Diyos sa negosyante'y gagawin din Niya sa atin. Alam kong kinakatagpo Niya tayo ngayon. Nais Niyang makasama tayo doon sa Kanyang Kaharian. Huwag na nating sayangin ang panahon. Limutin na natin ang ating mga sarili at ang nakaraan. Tayo'y magpakumbaba at magbalik-loob sa ating Panginoon. Aminin natin na tayo at naging mapang-api, mapagmalabis sa kapwa, mayabang, mapagkunwari, sinungaling, at makasarili. Pagsisihan natin at talikdan ang ating mga pagkakasala, tanggapin natin si Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ng ating buhay, at isabuhay natin ang Kanyang mga Salita. Kapag ito'y ating nagawa, tiyak na tatanggapin natin ang kaligtasan at ang Buhay na Walang Hanggan na Kanyang ipinangako! Pakamithiin natin na makapiling ang ating Amang El Shaddai doon sa lugar na inihanda Niya kung saa'y "…wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay" (Pahayag 21:4)

"Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso [usok] - sandaling lumilitaw, pagdaka'y nawawala." (Santiago 4:14)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 22 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011